SUY NGẪM

Nhân xem phim " BÍ THƯ TỈNH ỦY " phát trên sóng VTV1 vào lúc 20h30 hàng ngày. Qua phim thấy ông Bí Thư Tỉnh ỦY sao mà tài mà giỏi...Ông ta thật sự vì dân!. Nhiều lần ông đã lặng lẽ vi hành về những làng quê xa xôi hẻo lánh để mục sở thị cuộc sống của dân đen. Trong phim có đoạn ông bí thư đứng trên bờ ruộng nhìn ra thấy lúa ở gần bờ thì tốt còn lúa ở xa bờ thì xấu ông hiểu ra ngay là do bón phân không đều ( !!!???). Ông Bí thư Tỉnh ủy liền lột dép xắn quần lội ngay ra ruộng nhổ hai bụi lúa để so sánh rồi cho triệu tập mấy ông " Quan HTX " lại để hỏi : " Các ông nhìn xem đám ruộng này có gì khác không? " Và rồi ông phân tích và bày cho hạ cấp cách chăm sóc lúa sao cho tốt cùng nhiều điều khác nữa. ... Xem ông Bí thư Tỉnh ủy trên phim tôi chợt Suy Ngẫm: Giá như ở Việt Nam mình có thật nhiều ông BÍ THƯ TỈNH ỦY như thế thì hay biết mấy !!!???
/>
Mấy ông biết vì sao mà lúa phát triển không đều không?

Điêu!

Bí thư tỉnh ủy bi chừ trăm công nghìn việc mà việc mô cũng lớn lao cả ai lại bảo các ông học cụ Bí thư nông dân ngày xưa?để các ông cởi dày lội bùn ngại chết.