MỘT ĐỜI

MỘT ĐỜI


Nguyễn Đạo Thiện - Một đời ta nghoảnh nhìn ta


Một đời
Ta ngoảnh nhìn ta
Vẫn nguyên sơ...
                       kẻ xa nhà...
                                        lãng du
Hai mươi năm- Một phạm trù
Mòn chân gót...
                      Kiếp phù du...
                                          Thằng người.

Hai mươi năm nữa ngược xuôi.
Điểm râm mái tóc...
                            Nguội tàn giấc mơ
Hai mươi năm cuối vật vờ
Thương mình
Trọn kiếp
Làm thơ
Tặng người

Bây giờ
Tàn
Một cuộc chơi
Riêng ta đánh mất
Một đời
Rỗng tênh....

NĐT