THÔNG BÁO MỚI

THÔNG BÁO MỚI

          Hiện nay Blog của Nguyễn Đạo Thiện đã bị sự cố kỹ thuật ( không chèn ảnh trong tập tin thư viện cá nhân được) đã sửa nhiều lần nhưng vẫn không được?

           Trong lúc chờ đợi Admin khắc phục Đạo Thiện tạm thời nghỉ lên Blog. Nếu Admin không khắc phục được thì có thể phải chuyển sang trang mạng khác!  Hê.he...

 

Kính báo

Nguyễn Đạo Thiện